Universiti Selangor UNISEL

Universiti Selangor UNISEL

Courses
56
Scholarship
Yes
View
303
QS World University Rankings:
Times Higher Education World University Rankings:

Diploma in Education Islamic Studies Fees Structure, Admission, Intake, Deadline

  Study Mode FULL TIME
  Level DIPLOMA
  Duration
  Intake
Intake Deadline
August N/A


Career Opportunity

Career Opportunity of Diploma in Education Islamic Studies in Universiti Selangor UNISEL Malaysia

  • Kerjaya keguruan di mana-mana institusi pendidikan sama ada kerajaan atau swasta.
  • Menceburi bidang kerjaya seperti pegawai tadbir agama di institusi agama negeri, pegawai eksekutif, pegawai pengurusan pendidikan, konsultan pendidikan atau usahawan pendidikan.
  • Menceburi bidang perkhidmatan dalam aspek pematuhan syariah di mana-mana syarikat dan bertanggungjawab sebagai pegawai pematuhan syariah (yang memantau aspek halal, bersih dan memastikan perjalanan produk dan urus tadbir syarikat atau pengusahaan agar tidak menyimpang daripada hukum syarak).
Course Outline

Course Outline of Diploma in Education Islamic Studies in Universiti Selangor UNISEL Malaysia

YEAR 1 SEMESTER 1

1              BAHASA ARAB 1                   EID1113

2              PSIKOLOGI PENDIDIKAN                   EID1123

3              AQIDAH ISLAM                   EID1173

4              PENGAJIAN MALAYSIA II    MPU2163

5              TASAWWUR ISLAM             MPU2313

6              PROFICIENCY ENGLISH  I    ZEU1133

 

YEAR 1 SEMESTER 2

1              ULUM AL-QURAN                           EID1143

2              PENDIDIKAN DI MALAYSIA          EID1183

3              BAHASA KEBANGSAAN A             MPU2213

KEMAHIRAN KEPIMPINAN          MPU2223

 

YEAR 1 SEMESTER 3

1              SIRAH NABAWI EID1193

2              ILMU AKHLAK    EID1213

3              FIQH IBADAT      EID1233

4              FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM  EID1263

5              BAHASA ARAB II               EID2113

6              PROFICIENCY ENGLISH 2               ZEU1223

 

YEAR 2 SEMESTER 4

1              SOSIOLOGI PENDIDIKAN              EID1133

2              ULUM HADITH  EID1153

3              TAFSIR AL-QURAN           EID1163

4              PENGANTAR PEDAGOGI               EID1253

5              KEMAHIRAN BELAJAR DAN BERFIKIR       EID2142

6              BAHASA ARAB III              EID2213

7              KEMAHIRAN JAWI DAN KHAT     EID3151

 

YEAR 2 SEMESTER 5

1              ILMU TAJWID    EID3133

2              TARANUM          EID1222

TEKNOLOGI PENDIDIKAN             EID2122

3              SUKAN MPU2412

PENGATURCARAAN MAJLIS        MPU2422

BADAN BERUNIFORM    MPU2432

SENI MEMPERTAHANKAN DIRI  MPU2442

KHIDMAT MASYARAKAT               MPU2452

 

YEAR 2 SEMESTER 6

1              ILMU DAKWAH EID2243

2              PERBANDINGAN AGAMA            EID2253

3              PENGAJARAN MIKRO    EID2343

4              PERBANDINGAN PENDIDIKAN   EID3143

5              KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN ISLAM            EID3182

6              FIQH MUAMALAT            EID3343

 

YEAR 3 SEMESTER 7

1              PRAKTIKUM


Copyrights © 2023-24 Education Malaysia. All rights reserved.

Need Help Chat with us